องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตนราชกัญญา