หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น (นม.ถ.123-10) บ้านหัวทะมวง หมู่ที่ 10 ถึง บ้านหัวอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น (นม.ถ. 123- 08) สายบ้านหัวอ้อ ไปสระสี่เหลี่ยม บ้านหัวอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนดินจากบ้าน นางสาวนริศรา สมมะเริง ถึงสุดเขตแดนป่าช้า บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนดินสาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาพัฒนา ถึงบ้านเก่า บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา