เดือน: มกราคม 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาตะคุ หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโคกซาง ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

EnglishGermanJapaneseKoreanLaoMyanmar (Burmese)ThaiVietnamese